ขายที่ดินจัดสรรเริ่ม 140ตรว. 770,000บาท ฟรีโอน สาธารณูปโภค ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ที่ดิน แบ่งขายรุปแบบจัดสรร หน้างานแล้วเสร็จทุกอย่าง #สันกำแพง #เชียงใหม่ โฉนดพร้อมโอน/เทคอนกรีต 7 เมตร/ติดตั่ง อ่านเพิ่มเติม

.ที่ดิน แบ่งขายรูปแบบจัดสรร สันกำแพง เชียงใหม่โฉนดพร้อมโอน/เทคอนกรีต/ติดตั้งไฟฟ้าขยายเขต/ระบบน้ำต.บวกค้างว่า ใกล้เมืองแบบนี้ขายราคานี้ได้ยังไง.ที่ดิน 1 ไร่ ราคาแค่ 1,720,000 บาท.สาธารณูปโภคครบ ตามหน้า อ่านเพิ่มเติม

 M25758ขายที่ดินเปล่า ถนนย่าพาย บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่ รายละเอียดเนื้อที่ 97.2 ตารางวาติดถนนย่าพาย เหมาะทำโครงการบ้านจัดสรรที่ดินหันไปทางทิศเหนือผังเมืองสีเขียวค่าโอนคนละครึ่ง สถานที่ใกล้เคีย อ่านเพิ่มเติม

 M25755ขายที่ดินเปล่า ถนนย่าพาย บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่ รายละเอียดเนื้อที่ 1 งานติดถนนย่าพาย เหมาะทำโครงการบ้านจัดสรรที่ดินหันไปทางทิศเหนือผังเมืองสีเขียวค่าโอนคนละครึ่ง สถานที่ใกล้เคียงวัดย่า อ่านเพิ่มเติม

 M25754ขายที่ดินเปล่า ถนนย่าพาย บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่ รายละเอียดเนื้อที่ 1 งานติดถนนย่าพาย เหมาะทำโครงการบ้านจัดสรรที่ดินหันไปทางทิศเหนือผังเมืองสีเขียวค่าโอนคนละครึ่ง สถานที่ใกล้เคียงวัดย่า อ่านเพิ่มเติม

 M25753ขายที่ดินเปล่า ถนนย่าพาย บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่ รายละเอียดเนื้อที่ 1 งานติดถนนย่าพาย เหมาะทำโครงการบ้านจัดสรรที่ดินหันไปทางทิศเหนือผังเมืองสีเขียวค่าโอนคนละครึ่ง สถานที่ใกล้เคียงวัดย่า อ่านเพิ่มเติม

 M25752ขายที่ดินเปล่า ถนนย่าพาย บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่ รายละเอียดเนื้อที่ 1 งานติดถนนย่าพาย เหมาะทำโครงการบ้านจัดสรรที่ดินหันไปทางทิศเหนือผังเมืองสีเขียวค่าโอนคนละครึ่ง สถานที่ใกล้เคียงวัดย่า อ่านเพิ่มเติม

 M25751ขายที่ดินเปล่า ถนนย่าพาย บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่ รายละเอียดเนื้อที่ 1 งานติดถนนย่าพาย เหมาะทำโครงการบ้านจัดสรรที่ดินหันไปทางทิศเหนือผังเมืองสีเขียวค่าโอนคนละครึ่ง สถานที่ใกล้เคียงวัดย่า อ่านเพิ่มเติม

M25762ขายที่ดินเปล่า ถนนย่าพาย บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่ รายละเอียดเนื้อที่ 1 งาน 2.7 ตารางวาติดถนนย่าพาย เหมาะทำโครงการบ้านจัดสรรที่ดินหันไปทางทิศเหนือผังเมืองสีเขียวค่าโอนคนละครึ่ง สถานที่ใกล้เคียง อ่านเพิ่มเติม

M25760ขายที่ดินเปล่า ถนนย่าพาย บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่ รายละเอียดเนื้อที่ 1 งาน 0.8 ตารางวาติดถนนย่าพาย เหมาะทำโครงการบ้านจัดสรรที่ดินหันไปทางทิศเหนือผังเมืองสีเขียวค่าโอนคนละครึ่ง สถานที่ใกล้เคียง อ่านเพิ่มเติม

M25763ขายที่ดินเปล่า ถนนย่าพาย บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่ รายละเอียดเนื้อที่ 1 งาน 32.1 ตารางวาติดถนนย่าพาย เหมาะทำโครงการบ้านจัดสรรที่ดินหันไปทางทิศเหนือผังเมืองสีเขียวค่าโอนคนละครึ่ง สถานที่ใกล้เคี อ่านเพิ่มเติม

M25764ขายที่ดินเปล่า ถนนย่าพาย บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่ รายละเอียดเนื้อที่ 1 งาน 15 ตารางวาติดถนนย่าพาย เหมาะทำโครงการบ้านจัดสรรที่ดินหันไปทางทิศเหนือผังเมืองสีเขียวค่าโอนคนละครึ่ง สถานที่ใกล้เคียง อ่านเพิ่มเติม